Hanging-Around מיכאל קינצר עושים אומנות אוהבים אומנות

אוהבים אמנות עושים אמנות

הקורונה לא תנתק אותנו מאומנות ותרבות!! 12-14 בנובמבר מוזמנים, הכניסה חופשית. שתפו לחברים ולחברים. "אוהבים אמנות. עושים אמנות" יערך במרחב הציבורי ובחללים פתוחים בת"א יצירות אמנות מישראל | יצירות בינלאומיות | אירועי חוצות | סיורים… להמשך קריאה »